Resi Smit Foundation

Welkom op de website van de Resi Smit Foundation

Over het algemeen kan je zeggen dat we het goed hebben in Nederland. We horen bij één van de meest welvarende landen in de hele wereld. Je hebt het dan over “gemiddeld genomen” en in vergelijking met het gemiddelde van andere landen. Dat wil helaas niet zeggen dat iedereen het goed heeft in Nederland. Vele mensen zitten op of onder de armoede grens en zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de voedselbank. In andere landen hebben mensen dezelfde of veel grotere uitdagingen om te kunnen (over)leven. Wereldwijd is de vraag om hulp groot en dat gaat natuurlijk veel verder dan het zorgen voor dagelijks eten.

Met de Resi Smit Foundation willen we een specifieke  doelgroep ondersteunen, namelijk kansarme vrouwen. En dan niet alleen maar financieel, want geld overmaken is zo makkelijk en daarmee los je meestal de bron van het probleem niet op. Het kan vaak beter op andere vlakken zoals scholing of door gebruik te maken van ons netwerk.

De Resi Smit Foundation is opgericht in september 2015 en voordat we ook maar iets kunnen doen, moeten we eerst geld inzamelen om projecten mogelijk te maken. De focus lag en ligt op dit moment dan vooral nog hierop. Een belangrijke inzamelingsactie is de Massage Benefiet Dag die in het teken staat van Internationale Vrouwendag. Deze hebben we in 2016 voor het eerst gehouden en hebben we op 12 maart 2017 vol enthousiasme en met succes herhaald. Daarnaast ontvangen we fondsen van particulieren en bedrijven.

Begin 2017 zijn we actief op zoek gegaan naar projecten in Nederland of het buitenland, waarmee we gericht scholing kunnen aanbieden aan onze doelgroep om deze te ondersteunen. Het doel hierbij is dat zij zelfstandig worden en zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het eerste doel waar we ons dit jaar voor inzetten, in samenwerking met Stichting 4 Life is de:

Middelbare meisjesschool: Kibera Girls Soccer Academy (KGSA).

KGSA is een middelbare meisjesschool. Wat is begonnen als een meisjesvoetbalclub om de kinderen eigenwaarde en teamgeest bij te brengen, is uitgegroeid tot een volwaardige middelbare school. De 140 meiden hebben een problematische achtergrond: ze zijn wezen of komen uit eenouder gezinnen. Vaak is er sprake van extreme armoede thuis. De meisjes beschouwen de school als hun thuis en zijn vaak van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op school of in de bibliotheek te vinden. Ze zijn zeer gemotiveerd en ieder jaar worden de schoolresultaten beter.